شناسایی و نیاز سنجی

  • شناسایی و نیاز سنجی:

قوانین بالادستی، فرصتها، تهدیدات، ضعفها و قوتها، هر کدام مجموعه ای از فاکتورهای موثر بر تعریف و اجرای شهر الکترونیک به شمار می آیند. به عنوان نمونه شهری مانند تهران، شلوغی، ترافیک و آلودگی، جز مشکلات مهم و اساسی تر شهر به حساب می آید و یا شهری مرزی با جمعیت کمتر و با فاصله زیاد از مرکز، دغدغه ها و مشکلات متفاوت تری مانند عدم ددسترسی به متخصص و یا بیکاری و یا دوری از مراکز آموزشی داشته باشد. لذا اولویتهای در نظر گرفته شده برای این دوشهر، به عنوان شهر الکترونیک، متفاوت است. نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز هر شهر با دیگری فرق دارد. اپلیکیشن ها و ساختارهای مورد نیاز برای هر مورد از فضا، رنگ، محتوا و …. دیگر گونه ای برخوردار است. لذا برای  طراحی و اجرای هر شهر الکترونیک ، لازم است تا مجموعه ای آشنا به مشکلات، چالشها، نیازها، فرهنگ ها و اولویتهای آن شهر، که از دل شهروندان برآمده اند با کمک بال دانش بنیانی که خارج از مجموعه و به صورت حرفه ای بر این موضوع تمرکز دارند، برای ایجاد و توسعه شهر الکترونیک بسیج گردند.

شرکت ساختار پردازان ایده ناک، با تکیه بر نیروی متخصص، جوان ،خلاق و پویا، با شعار برونسپاری در شهر الکترونیک، با تکیه بر دانش و ظرفیت بومی و بر مبنای ساختارها و اولویتهای ذی نفوذان هر شهر، سناریوهای مختلف را جهت طراحی و اجرای شهر الکترونیک تهیه کرده و بر اساس ساختارهای مجازی آن، مسیرهای اجرایی آن را، ایجاد، ابداع یا نهایی میکند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *