طراحی ساختار

  • طراحی ساختار

شهر الکترونیک، معنایی پیدا می کند که همان لحظه به او داده شود. بی شک همانگونه که نمی توان آینده ای قطعی برای مرزهای دانش در نظر گرفت، به همان اندازه نمیتوان تعریف دقیقی از چارچوبی که بر اساس آن شناخته میشود، در نظر گرفت.

به عنوان مثال، شهر الکترونیک که بر اساس فناوری طلاعات تعریف مشود، چارچوب مدون، دقیق و معینی را به همراه نخواهد داشت. زیرا فناوری اطلاعات هر لحظه دچار دگرگونی است. بنابراین، مانند بسیاری از علوم دنیای پسامدرن، باید تعاریف اقتضایی ای را برای آن در نظر گرفت. با این تفاسیر، شاید یکی از مواردی را که می توان به صورت جامع تر، به شهر الکترونیک نسبت داد به شرح زیر خواهد بود:

شهر الکترونیک، استفاده از ظرفیتهای دانش معاصر در راستای بهبود شرایط زندگی، کاهش هزینه­ های جاری، افزایش بهره وری و به کارگیری مفاهیم و ارتباطات دنیای معاصر، در چارچوب قوانین و سیاست های مورد پذیرش، در هر زمان و برای هر شخص حقیقی و حقوقی در گستره مشخص شده قابل انعطاف است.(سازمانهای مجازی، مهدی محمدظاهری)

بنابراین، طراحی ساختار شهر الکترونیک، مستلزم مجموعه شناخت های گوناگون، با ذی نفوذان متعدد است که باید بر اساس قوانین و ملزومات و نیازهای هر منطقه، تعریف، تدقیق و انجام پذیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *