تدوین سند راهبردی

 • تدوین سند راهبردی

شرکت ساختار پردازان ایده ناک بر اساس تجربه طراحی و تدوین و مطالعه موردی چندین شهر الکترونیک در داخل و خارج از کشور، به فضای مناسبی جهت طراحی شهر الکترونیک دست یافته است. فضایی که بی شک باید بر اساس استراتژی  اقتضایی مناسبی برای هر شهر یا منطقه، با رویکرد همراهی با شرایط آن محیط بررسی گردد استراتژی در غالب سند راهبردی ای که چراغ راه طراحی و اجرای شهر الکترونیک خواهد بود.

 • شناسایی و نیاز سنجی لزوم ایجاد
 • شناسایی فرصتها، تهدیدات، ضعفها و قوتها
 • شناسایی ساختار شهری
 • طراحی سند راهبردی شامل 4 دوره کلی:
  • پیدایش
  • ارتقا
  • تعامل
  • یکپارچگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *