مجازی‌ساز همایش‌ها

  • مجازی‌ساز همایش‌ها:

برونسپاری، در سازمان های معاصر، به عنوان یکی از شاخصه های مدرن  ساختارسازی به حساب می آید. با توجه به تعدد فعالیت های سازمان ها در دنیای پر تکاپوی مدرن، لازم است تا بسیاری از ابعاد فعالیت های فرعی یک نهاد یا  سازمان را به شرکت های متخصص آن واگذار کرد. به عنوان نمونه خودروسازان موفق در سراسر جهان، قطعات خود را به صورت برونسپاری به شرکت های کوچکتر و یا متخصص تر در زمینه تولید آن قطعه  واگذار می کنند  و در مورد بسیاری از قطعات دیگر هم چنین موضوعی وجود دارد و در نهایت یک خودرو ، از حاصل فعالیت مجموع ه­ای  گوناگون ولی همراستا، تولید می شود.

در مورد دیگر تولیدات و خدمات هم، در دنیای متکثر و متغیرامروز، این حکم بلا تغیر است. و هر چه به صورت مدون تر و برنامه ­ریزی شده ­تر از توانمندی های دیگر سازمان ها بهره­ برداری شود، قدرت سازمان مورد نظر ما بیشتر خواهدشد.

شرکت ساختارپردازان ایده ناک در راستای کمک به ایجاد سازمان های مجازی و نیز بهبود وضعیت توسعه دانش در شرکت های مختلف، آمادگی دارد تا با نیرو و توان متخصص، پویا و نوآور، زمینه را برای همایش های مجازی شرکت ها . نهادهای مختلف ایجاد کند. به عنوان مثال شرکتی که به هر دلیل قصد برگزاری همایش های مجازی را دارد و توان و یا اولویتی برای استقرار تخصصی سیستم های همایش مجازی ندارد، میتواند با تکیه بر زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزار ی که  شرکت ایده ناک در اختیار آن قرار می دهد، همایش های خود را به صورت مجازی برگزار کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *