2014_IPD_innovative_product_development

توسعه

2014_IPD_innovative_product_developmentمدیریت دانش، فهم عمق دانش انباشته شده را گوشزد میکند. در سازمانهای پیچیده مدلهای نرم افزاری و سخت افزاری متعددی برای کنکاش در قسمتی از عمق این دانش مورد استفاده قرار میگیرد. در سازمانهای کوچکتر هم مدلهای جذب و تحلیل اطلاعات، چابکی بستر تولید یا خدمات را تعریف میکند. علاوه بر آن توسعه دانش و توسعه بازار، نیاز به نگرشی مولتی مدیا دارد که استفاده از ابزارهای سمعی، بصری مدرن هم میتواند کمکی به این هم افزایی باشد. تعیین استراتژی های سازمانهای(به ویژه مجازی) و تبیین و جاری سازی آن، و تعریف اهداف بر مبنای رقبا و تکنولوژی از دغدغه های جدی سازمانهای معاصر است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *