Project name:

شهر الکترونیک

Project description:

شهر الکترونیک چیست؟

شهر الکترونیک، معنایی پیدا میکند که همان لحظه به او داده شود. بی شک همانگونه که نمیتوان آینده ای قطعی برای مرزهای دانش در نظر گرفت، به همان اندازه نمیتوان تعریف دقیقی از چارچوبی که بر اساس آن شناخته میشود، در نظر گرفت.

به عنوان مثال، شهر الکترونیک که بر اساس فناوری طلاعات تعریف مشود، چارچوب مدون، دقیق و معینی را به همراه نخواهد داشت. زیرا فناوری اطلاعات هر لحظه دچار دگرگونی است. بنا براین، مانند بسیاری از علوم دنیای پسامدرن، باید تعاریف اقتضایی ای را برای آن در نظر گرفت. با این تفاسیر، شاید یکی از مواردی را که می توان به صورت جامع تر، به شهر الکترونیک نسبت داد به شرح زیر خواهد بود:

شهر الکترونیک، استفاده از ظرفیتهای دانش معاصر در راستای بهبود شرایط زندگی، کاهش هزینه­ های جاری، افزایش بهره وری و به کارگیری مفاهیم و ارتباطات دنیای معاصر، در چارچوب قوانین و سیاستهای مورد پذیرش، در هر زمان و برای هر شخص حقیقی و حقوقی در گستره مشخص شده قابل انعطاف است.(سازمانهای مجازی، مهدی محمدظاهری)

دامنه شهر الکترونیک:

قوانین بالادستی، فرصتها، تهدیدات، ضعفها و قوتها، هر کدام مجموعه ای از فاکتورهای موثر بر تعریف و اجرای شهر الکترونیک به شمار می آیند. به عنوان نمونه شهری مانند تهران، شلوغی، ترافیک و آلودگی، جزمشکلات مهم و اساسی تر شهر به حساب میاید و یا شهری مرزی با جمعیت کمتر و با فاصله زیاد از مرکز، دغدغه ها و مشکلات متفاوت تری مانند عدم ددسترسی به متخصص و یا بیکاری و یا دوری از مراکز آموزشی داشته باشد. لذا اولویت های در نظر گرفته شده برای این دوشهر، به عنوان شهر الکترونیک، متفاوت است. نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز هر شهر با دیگری فرق دارد. اپلیکیشن ها و ساختارهای مورد نیاز برای هر مورد از فضا، رنگ، محتوا و …. دیگر گونه ای برخوردار است. لذا برای  طراحی و اجرای هر شهر الکترونیک ، لازم است تا مجموعه ای آشنا به مشکلات، چالشها، نیازها، فرهنگ ها و اولویتهای آن شهر، که از دل شهروندان برآمده اند با کمک بال دانش بنیانی که خارج از مجموعه و به صورت حرفه ای بر این موضوع تمرکز دارند، برای ایجاد و توسعه شهر الکترونیک بسیج گردند.

شرکت ساختار پردازان ایده ناک، با تکیه بر نیروی متخصص، جوان ،خلاق و پویا، با شعار برونسپاری در شهر الکترونیک، با تکیه بر دانش و ظرفیت بومی و بر مبنای ساختارها و اولویتهای ذی نفوذان هر شهر، سناریوهای مختلف را جهت طراحی و اجرای شهر الکترونیک تهیه کرده و بر اساس ساختارهای مجازی آن، مسیرهای اجرایی آن را، ایجاد، ابداع یا نهایی میکند.

مراحل اجرای شهر الکترونیک:

 • شناسایی و نیاز سنجی لزوم ایجاد
 • شناسایی فرصتها، تهدیدات، ضعفها و قوتها
 • شناسایی ساختار شهری
 • طراحی سند راهبردی شامل 4 دوره کلی:

   

   

  • پیدایش
  • ارتقا
  • تعامل
  • یکپارچگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *