اپل شرکت جدیدی را به منظور فروش انرژی خورشیدی تاسیس می‌کند

اپل شرکت جدیدی را به منظور فروش انرژی خورشیدی تاسیس می‌کند

اپل شرکت جدیدی را به منظور فروش انرژی خورشیدی تاسیس می‌کند به نظر می‌رسد که شرکت جدید می‌خواهد محصولی جدید را به فروش برساند و آن چیزی نیست جز انرژی خورشیدی. […]